Januari 2017

view it online
 
Facebook

NIEUWSBRIEF - NCB - LETTRE DE NOUVELLES

 
 
 Log2
   
 
 

Belgisch Jeugdkampioenen!
Champion des Jeunes de Belgique!

Gefelicteerd aan - Félicitations à

OSIA VAN DE HOGE RIELEN 
Fokker - éleveur: Guiseppe de Francesco
Eigenaar- propriétaire: Johan Kestemont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osia Jeugdkampioen


POLSKA DUMNA PAULINKA VAN HET GORALENHOF
Fokker - éleveur / Eigenaar - Prorpriétaire:  Jasica Katja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulinka

VERSLAG EN UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
RAPPORT ET INVITATION REUNION STATUTAIRE GENERALE

ALV-RGS 05-03-2017 (2)

05-03-2017

Voor meer informatie, klik
Pour plus d'informations, click
Uitnodiging - Invitation

Verslag ALV 2016 - Rapport RSG 2016

 
TENTOONSTELLINGEN - EXPOSITIONS

 

Mouscron 29-01-2017

Genk 29-01-2017
Judge: Mr Dupas (Fr)


Mâles Classe Ouverte/ Reuen Openklas
1 EX CAC CACIB BOS Niezawodnie Nagietek z Gwiazda Sirius

Mâles Classe Champion/ Reuen Kampioensklas
1 EX RCAC RCACIB Hal Capone du Triskel D'Argent


Femelles Classe Ouverte/ Teven Openklas
1 EX CAC CACIB BOB Nizinna Malpka Van het Goralenhof


Genk 07-01-2017

Genk 07-01-2017
Judge: VERMEIRE Myriam

Males Classe Baby/ Reuen Babyklas
1 VB BOB Baby Czeladnik Juhas z Banciarni

Mâles Classe Ouverte/ Reuen Openklas
1 VG Niezawodnie Nagietek z Gwiazda Sirius

Mâles Classe Champion/ Reuen Kampioensklas
1 EX CAC BOS Czeslaw Futrzak Podlaski

Femelles Classe Jeune/ Teven Jeugdklas
1 EX BOB Best Junior & Belgian Juniorchampion Polska Dumna Paulinka van het Goralenhof

Femelles Classe Intermédiaire/ Teven Tussenklas
1 EX CAC Osia van de Hoge Rielen

Femelles Classe Champion/ Teven Kampioenklas
1 EX RCAC Moje Melassa Mazurka z Gwiazda Sirius


 
 NIEUWE LEDEN - NOUVEAU MEMBRES

Roger Melotte
Guy Van Criekinge
Isabelle Bommeleyn

 

HERINNERING aan deze die het lidgeld nog niet betaald hebben.
RAPPEL pour ceux qui n'ont pas encore payé la cotisation.

 

Wij zouden u willen vragen om het lidgeld 2017 tijdig te betalen op het rekeningnummer van de club. 30 Euro voor hoofdleden en 10 Euro voor gezinsleden.

Nous vous prions de vouloir payer la cotisation 2017 sur le compte bancaire du club. 30 Euro pour les membres et 10 Euro pour les membre de famille. 

 

IBAN nummer NCB: BE 23 7330 0780 4991 KREDBEBB - NCB - Tielen - België/Belgique  

Lid worden? / Devenir Membre?

De club stelt zich tot doel het ras de Polski Owczarek Nizinny in België beter kenbaar te maken en te verbeteren. Regelmatig worden er wandelingen georganiseerd en ieder jaar een internationale Polksi Owczarek Nizinny clubdag gehouden. De club heeft haar eigen clubblad welke 4 keer per jaar verschijnt, daarin worden alle evenementen aangekondigd, u vindt er informatie over de club en nuttige artikels over het ras. De club staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in de PON, zowel huidige als toekomstige eigenaars van de PON.


Le but principal du club est la promotion et l’amélioration de la race du Polski Owczarek Nizinny en Belgique. Nous organisons régulièrement des activités comme des promenades et une journée nationale du Polski Owczarek Nizinny Club. Le club a son propre bulletin trimestriel avec tous les détails des activités prévues, informations concernant le club et articles intéressants sur la race. Le club est ouvert à chaque intéressé à la race du Polski Owczarek Nizinny comme les propriétaires actuels et futures.

Toetredingsformulier / Formulaire d'adhesion.
 
 
 
 
 
 
 
 

Met dank aan onze sponsors - Merci à nos sponsors!

Duck  Energique 

 HET HONDENKAPSALON

Het hondensalon

     
 

Bestuur - Comité

   
Katja Jasica Voorzitter - président
Giuseppe de Francesco Penningmeester - Trésorier
Corinne Smesman Secretaris - Sécretaire
De Smedt Nik Commissaris - Commissaire
Terry van Doosselaere Commissaris - Commissaire
& pupbemiddeling - médiation
des chiots
 
   
 
 
unsubscribe
Powered by AcyMailing