Juli - Juillet 2017

view it online
 
Facebook

NIEUWSBRIEF - NCB - LETTRE DE NOUVELLES

 
 
 Log2
 
 
   
   

Vergeet niet in te schrijven! N'oubliez pas d'inscrire!

 
 
 Nieuwe leden - nouveau membres
 
Mr Josef Sznajer  
Mme. Linda Lindekrans  
Mme. Anne Marijke De Waegeneer  
Mme. Karen Vandevenne  
Mr. Thomas Goldhagen  

Lid worden? / Devenir Membre?

De club stelt zich tot doel het ras de Polski Owczarek Nizinny in België beter kenbaar te maken en te verbeteren. Regelmatig worden er wandelingen georganiseerd en ieder jaar een internationale Polksi Owczarek Nizinny clubdag gehouden. De club heeft haar eigen clubblad welke 4 keer per jaar verschijnt, daarin worden alle evenementen aangekondigd, u vindt er informatie over de club en nuttige artikels over het ras. De club staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in de PON, zowel huidige als toekomstige eigenaars van de PON.


Le but principal du club est la promotion et l’amélioration de la race du Polski Owczarek Nizinny en Belgique. Nous organisons régulièrement des activités comme des promenades et une journée nationale du Polski Owczarek Nizinny Club. Le club a son propre bulletin trimestriel avec tous les détails des activités prévues, informations concernant le club et articles intéressants sur la race. Le club est ouvert à chaque intéressé à la race du Polski Owczarek Nizinny comme les propriétaires actuels et futures.

Toetredingsformulier / Formulaire d'adhesion.
 
 
 
 
 
 
 
 

Met dank aan onze sponsors - Merci à nos sponsors!

Duck  Energique 

 HET HONDENKAPSALON

Het hondensalon

 
 

Bestuur - Comité

  
Katja Jasica Voorzitter - président
Giuseppe de Francesco Penningmeester - Trésorier
Corinne Smesman Secretaris - Sécretaire
De Smedt Nik Commissaris - Commissaire
Terry van Doosselaere Commissaris - Commissaire
& pupbemiddeling - médiation
des chiots
 
 
 
 
unsubscribe
Powered by AcyMailing